MEDI AMBIENT

ENGINYERIA


AVALUACIONS AMBIENTALS
Dins dels Plans urbanístics i de mobilitat, elaborem tota la informació ambiental amb la seva identificació i valoració d’impactes, l’establiment de mesures preventives i correctives i el programa de vigilància ambiental.


EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Estructurem a partir del monitoratge dels consums energètics el millor model energètic que requereix una activitat o indústria, projectant millores que impliquen un important estalvi energètic en les activitats i negocis.