COMPLIMENT NORMATIU I GESTIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

ENGINYERIA

COMPLIMENT NORMATIU I GESTIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Comptem amb professionals especials per auditar i implantar a l’empresa sistemes que garanteixen el Compliment Normatiu en tots aquells aspectes tècnics vinculats a les activitats i les seves inspeccions periòdiques de manera que contribueixin al bon govern corporatiu de les empreses.