CONSULTORIA


Taula de la mobilitat i participació ciutadana
Organitzem per a l’Administració taules de mobilitat perquè els agents que intervenen en el sector poden explicar la problemàtica del municipi, exposar les seves idees i concebre entre tots propostes de millora que permetin la millora de la mobilitat del municipi.

Gestionem els processos de participació ciutadana dels plans de mobilitat que efectuem per recollir les seves aportacions i idees.


Preparació de concursos
Redactem i preparem Plecs de condicions per al desenvolupament de serveis municipals vinculats a la mobilitat i es preparen els documents tècnics de l’oferta per poder optar a un servei de mobilitat municipal.


Projectes europeus
DOYMO treballa amb les Institucions municipals per a l’obtenció d’ajudes per implantar tecnologies i polítiques innovadores per a una mobilitat més sostenible dins del programa TIDES.

També ha participat en la preparació per a l’obtenció del premi europeu al Millor Pla de Mobilitat Sostenible.


Col·laboracions internacionals
DOYMO s’integra en equips professionals internacionals en projectes de millores urbanes en països menys desenvolupats dins dels programes i projectes de millora urbana, d’infraestructura i transport que desenvolupa el Banc Europeu d’Inversions (BEI) o del Banc Interamericano de Desenvolupament (BID)