MERCADERIES

MOBILITAT


Distribució urbana de mercaderies
Les nostres propostes tècniques i d’organització del servei permeten als municipis millorar els sistemes implantats de distribució de mercaderies de manera que millorin els índexs de qualitat mantenint l’equilibri.

Els nous sistemes de comercialització digitals condueix a les ciutats a plantejar nous reptes en la distribució de mercaderies que obliga al replantejament de noves formes de mobilitat de mercaderies i dels espais de càrrega i descàrrega.