PROJECTES

MOBILITAT


Estudis de tràfic de projectes constructius, avantprojectes i estudis informatius de carreteres.
Efectuem els Estudis de Tràfic vinculats a projectes de carreteres, enllaços i noves vies interurbanes, donant el nostre assessorament en el traçat per a l’obtenció dels nivells de serveis requerits per l’administració.


Projectes de semaforització
Ordenem i programem la semaforització adequada d’un municipi per al correcte funcionament de la mobilitat.


Plans i projectes de senyalització
Dissenyem i projectem la senyalització urbana, de carreteres, d’itineraris turístics, de seguretat, d’organismes públics, de localització, d’estacions de servei i aparcament, de polígons industrials, de l’interior dels aeroports, estacions de transport públic, centres comercials i centres sanitaris.