TRANSPORT PÚBLIC

MOBILITAT


Planificació i simulació de noves xarxes de transport. Estudi de Demanda de Línies

A partir de l’estudi de demanda i oferta i de les característiques d’un entorn, analitzem, dissenyem i optimitzem les necessitats de transport públic.
Ideem i re-adeqüem les xarxes de transport de les ciutats i dels municipis per facilitar la mobilitat de les persones a un cost equilibrat.


Suport a la realització de propostes per a la licitació de Nous Serveis

Proposem, valorem i analitzem la xarxa de transport públic tant per preparar un plec de condicions com per ajudar a un client privat a la presa de decisions en una licitació de transport públic.


Auditoria de serveis de transport públic i estudis de satisfacció de l’usuari i del nivell de servei.

Valorem i auditem la situació del servei de transport públic d’un entorn. (El nivell de satisfacció de l’usuari, recorreguts, compliment d’horaris, tarifes, neteja, nivell de saturació, etc.)